Jacob Aalls gate 15, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Jacob Aalls gate 15

Arbeider utført under vår ledelse: Renovering av gatefasader med støping av nye balkonger. Renovering av yttertak med ny diffusjonsåpent undertaksbelegg, ny luftet teglsteintekking, ommuring av skorsteinstopper, nye beslag etc. Renovering av gårdsfasader.

Diverse vedlikeholdsrådgivning.

Utført i perioden: 2002-2009

Prosjektbistand: Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 4 millioner.

Hallings gate 4, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Hallings gate 4

Arbeider utført under vår ledelse: Renovering av alle fasader med komplett nedhugging og støping av nye balkonger og renovering av smijernsrekkverk, renovering av yttertak inkludert ommuring av skorsteiner. Rehabilitering av innvendige skorsteinsløp.

Utført i perioden: 2011

Prosjektbistand: Tilstandsanalyse av tak, fasader og balkonger. Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse.

Samlet prosjektkostnad: Ca. 4,5 millioner.

Gimle Terrasse 12, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Gimle Terrasse 12

Arbeider utført under vår ledelse:  Fasaderenovering med malingsfjerning, fornyelse av fasadepuss, renovering av balkonger, utskiftning av stålsøyler, antikvarisk utbedring av klebersteinsdekor, renovering av smijernsrekkverk, ny markiser etc.

Diverse vedlikeholdsrådgivning.

Utført i perioden: 2009-2010

Prosjektbistand: Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

 

Geitmyrsveien 52, Oslo

Oppdragsgiver: Stiansen Eiendom AS

Arbeider utført under vår ledelse: Bruksendring/ombygging av næringslokale til 6 utleieleiligheter.

Utført i perioden: 2010

Prosjektbistand: Forprosjekt/investeringskalkyle. Koordinering av arkitekt og branntekniske rådgivere.  Prosjekteringsledelse, tilbudsinnhenting, kontrahering totalentreprise, bygge- og prosjektledelse.

Samlet prosjektkostnad: Ca. 4,0 millioner.

Frognerveien 44, Oslo

Oppdragsgiver: Septimus AS

Arbeider utført under vår ledelse: Renovering av yttertak med ny diffusjonsåpent undertaksbelegg, ny luftet teglsteintekking, ommuring av skorsteinstopper, ny fottekking og beslag, rehabilitering av smijernssnøfangere etc.

Utskiftning av alle vinduer gateside.

Utskiftning av alle leilighetsdører.

Forprosjekt loftsutbygging.

Rehabilitering av sokkelmur bakgård.

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan.

Utført i perioden: 2008-2015

Prosjektbistand: Kravspesifikasjon, tilbudsinnhenting, prosjektering, kontrahering, bygge- og prosjektledelse.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 5,0 millioner.

Bleikeråsen, Asker

Oppdragsgiver: Bleikeråsen sameie

Arbeider utført under vår ledelse: Renovering av alle tak ( ca. 22.000  m2), rehabilitering av to P-hus, løpende vedlikeholdssrådgivning, bistand med installasjon av brannalarmanlegg for 316 boenheter med soneinndeling, oppføring av til sammen 109 stk nye rekkegarasjer. Fornyelse av elektriske anlegg. Omlegging av kommunale VA ledninger og kabelgrøft med høyspenttrace.

Utført i perioden: 2002-2015

Prosjektbistand: Tilstandsvurderinger. Prosjektplanleggig, prosjekteringsledelse. Koordinering av arkitekter, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 35 millioner.

Ullevålsveien 95, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Ullevålsveien 95

Arbeider utført under vår ledelse: Utskiftning av stigerør-stamnett. Diverse vedlikeholdsrådgivning fasader.

Utført i perioden: 2014-2015

Prosjektbistand: Tilstandsrapport vann-og avløpsrør. Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjon/tilbudsdokument, tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenør,  bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 1,3 millioner.

Trondheimsveien 165-173, Oslo

Oppdragsgiver: Trondheimsveien 165-173 Borettslag

Arbeider utført under vår ledelse: Utskiftning av stamnett- stigerør, modernisering av 65 bad ihht. våtromsnorm, riving av brannbalkonger, oppføring av nye bruksbalkonger, etterisolering av fasade mot bakgård, utskiftning av samtlige vinduer, utbedringsarbeider tak.

Utført i perioden: 2004-2013

Prosjektbistand: Tilstandsvurderinger, forprosjekt. Prosjektplanleggig, prosjekteringsledelse. Koordinering av arkitekt, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 20 millioner.

Rosenborggata 1, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Rosenborggata 1

Arbeider utført under vår ledelse:  Utskiftning av stamnett-alle stigerør, totalrenovering av 80 bad etter våtromsnormen. Konvertering av oljefyringsanlegg til fjernvarme. Omtekking av yttertak. Oppussing av gavlvegg. Utskiftning alle vinduer og leilighetsdører.                                                   Installasjon av nytt heldekkende brannalarmanlegg.

Oppsussing av korridorer og trappehus.

Diverse vedlikeholdsrådgivning.

Utført i perioden: 2004-2009

Prosjektbistand: Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 17 millioner.

Nygaardsgata 7, Fredrikstad

Oppdragsgiver: AS Nygaardsgata 7

Arbeider utført under vår ledelse: Prosjektet startet med en tilstandsrapport utarbeidet med støtte fra Husbanken. Utførte arbeider omfatter 5 cm utvendig etterisolering og puss system på samtlige fasader, rehabilitering av balkonger, omtekking av tak, samt vindusutskiftning.

Energiforbruket er logget i etterkant og redusert med ca. 25 % etter at arbeidene ble utført.

V har også bistått med VVS-arbeider, deriblant utskiftning av deler av vann- og avløpssystemet, samt konvertering av det gamle fyranlegget til fjernvarme.

Arbeidene er finansiert gjennom såkalt utbedringslån i Husbanken.

Diverse vedlikeholdsrådgivning.

Utført i perioden: 2004-2005

Prosjektbistand: Prosjektering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad:  Ca. 7 millioner.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.