Tjenester

Våre tjenester omfatter i hovedsak:

Rehabilitering, vedlikehold og ombygging av eksisterende bygningskonstruksjoner. Hovedvekt på teknisk rådgivning og prosjektadministrativ bistand i forbindelse med rehabilitering av fasader, balkonger, tak/membraner, våtrom og VVS-anlegg.

Vi har også lang erfaring med tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner og enøk-analyser.
I samarbeid med våre oppdragsgivere kan vi skreddersy målrettede løsninger.

Vår oppdragsgivere er i hovedsak private boligsameier, aksjeselskap, borettslag, offentlige og private eiendomsforvaltere samt i noen grad privatpersoner.

Tilstandsrapport, vurdering av byggskader, sakkyndig teknisk bistand

Tilstandsanalyse med rapport, vurdering av byggskader med hovedvekt på varme, fukt, lyd.
Sakkyndig teknisk bistand ved tvistesaker, erstatningskrav etc.

Vedlikeholdsplanlegging

Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, planlegging og budsjettering av vedlikehold.
Konseptet omfatter forslag til vedlikeholdstiltak, intervaller for gjennomføring, beregning av kostnader, dimensjonering av fellesutgifter, vurdering av finansiering m.v.

Kravspesifikasjon/ tilbudsdokument

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, innhenting og evaluering av tilbud.

Kontrahering, kontraktsinngåelse

Bistand ved valg og kontrahering av håndverker/entreprenør.
Utarbeidelse av kontrakter basert på norske byggestandarder.

Bygge- og prosjektledelse-byggherreombud

Teknisk og økonomisk kontroll, koordinering fremdrift etc.

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.