Durud Borettslag, Bærum

Oppdragsgiver: Durud Borettslag

Arbeider utført under vår ledelse:

Evaluering av pristilbud nye vinduer, kontrahering av entreprenør vindusprosjekt. Prosjektledelse med budsjettkontroll if.m utskiftning av 900 vinduer fordelt på 276 leiligheter.

Diverse vedlikeholdsrådgivning vedr. utskiftning av markiser, malerarbeider m.m.

Utført i perioden: 2022

Budsjett: 13,0 millioner.

Samlet prosjektkostnad:  12,4 millioner.

Durud Borettslag, Bærum

Oppdragsgiver: Durud Borettslag

Prosjekt:

Utskiftning av alle vinduer og balkongdører eldre enn 2014.

Utskiftning av 900 vinduer fordelt på 276 leiligheter i 6 blokker.

Maling av vinduer nyere enn 2014, tilrettelegging for markiseutskiftning i egne prosjekter.

Utført i perioden: 2022

Arbeider utført under vår ledelse:

Rådgivning i forberedende fase, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud , budsjettering og kontrahering av entreprenør.

Prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Budsjett: 13,0 millioner.

Samlet prosjektkostnad:  12,4 millioner.

Sorgenfrigaten 36, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Sorgenfrigaten 36

Prosjekter:

Totalrehabilitering av yttertak med ny lufting, ommuring av alle piper.

Arbeider utført under vår ledelse:

Rådgivning i forberedende fase, utarbeidelse av tilbudsdokument, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud og kontrahering av entreprenør.

Bygge-og prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Utført i perioden: 2021

Entreprisekostnad:  3,6 millioner.

Durud Borettslag, Bærum

Oppdragsgiver: Durud Borettslag

Prosjekt:

Rørfornying av avløpsledninger og takvannsledninger i 6 boligblokker fra 1965-66. Prosjektet berørte totalt 276 leiligheter.

Arbeider utført under vår ledelse:

Rådgivning i forberedende fase, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud , budsjettering og kontrahering av entreprenør.

Prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Utført i perioden: 2020-2022

Entreprisekostnad:  15,3 millioner.

Mogens Thorsens gate 3, Oslo

Oppdragsgiver: AS Mogens Thorsens gate 3

Prosjekter:

  • Tilstandsanalyse balkonger.
  • Utskiftning av balkonger og fasadeoppussing
  • Bistand spesialtilvirkning av nye blomsterkasser

Arbeider utført under vår ledelse:

Rådgivning i forberedende fase, utarbeidelse av tilbudsdokument, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud og kontrahering av entreprenør. Koordinering av RIB og arkitekt.

Bygge-og prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Utført i perioden: 2020-2021

Entreprisekostnad:  3,5 millioner.

Uelandsgate 61 Sameie

Oppdragsgiver:Uelandsgate 61 Sameie

Prosjekter:

  • Vindusutskiftning 2019
  • Fasaderehabilitering gatefasader 2019

Arbeider utført under vår ledelse:

Utarbeidelse av tilbudsdokument, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud og kontrahering av entreprenør. Bygge-og prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Utført i perioden: 2018

Entreprisekostnad:  

Utskiftning  kjellervinduer: 0,4 millioner.

Fasaderehabilitering gatefasader:4,5 millioner

Fearnleys gate 2, Oslo

Oppdragsgiver: Boligsameiet Fearnleys gate 2B

Prosjekter:

  • Tilstandsanalyse balkonger.
  • Rehabilitering av alle balkonger i antikvarisk stil, blikkenslagerarbeid

Arbeider utført under vår ledelse:

Rådgivning i forberedende fase, utarbeidelse av tilbudsdokument, bistand i forbindelse med innhenting pristilbud og kontrahering av entreprenør.

Bygge-og prosjektledelse med økonomioppfølging og fremdriftskontroll.

Utført i perioden: 2022

Entreprisekostnad:  1,8 millioner.

Bergstien 15, Oslo

Oppdragsgiver: Det Mosaiske Trossamfund

Arbeider utført under vår ledelse: Omtekking av synagogetak med ny norskprodusert skifer, ny kobbertekking. Utbedring av råte. Fasadeoppussing, vindusrestaurering m.m.

Utført i perioden: 2013

Prosjektbistand: Tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse.

Samlet prosjektkostnad: Ca. 4,0 millioner.

 

 

 

 

 

 

 

Frederik Stangs gate 31, Oslo

Oppdragsgiver: Sameiet Frederik Stangs gate 31

Arbeider utført under vår ledelse: Rehabilitering yttertak, etterisolering av gårdsfasader,nedskjæring av luftebalkonger, renovering av gatefasader, utskiftning av vann-og avløpsrør, utskiftning av vinduer, nye branndører kjeller og loft, baktrapper, ommuring skorsteiner, innvendig skorsteinsrehabilitering.

Utført i perioden: 2004-2015

Prosjektbistand:Tilstandsvurderinger og forprosjekt. Prosjektering, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse.

Samlet prosjektkostnad: Ca. 11 millioner.

Kjølberggata 1, Oslo

Oppdragsgiver: AS Kjølberggaten 1

Arbeider utført under vår ledelse: Oppføring av nye balkonger mot bakgård, fasaderenovering, ommuring av skorsteiner over tak, oppussing av trappeoppganger, innstallasjon av helkdekkende brannalarmanlegg, nye sensorstyrte lysarmaturer i alle oppganger.

Uført i perioden: 2012-2014

Prosjektbistand: Tilstandsvurdering. Prosjektplanleggig, prosjekteringsledelse. Koordinering av arkitekt, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for ulike entrepriser, tilbudsinnhenting, kontrahering, bygge- og prosjektledelse med budsjettkontroll.

Samlet prosjektkostnad: Ca. 13 millioner.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.